Hukuk Fakültesi

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin eğitim hayatları süresince hukuk bürolarında, özel sektörde ve sosyal projelerde çalışmalarını sağlayarak hukuk uygulamaları konusunda donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2008–2009 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’deki üniversiteler arasında, disiplinli çalışmasıyla etkin sonuçlar alabilen Yaşar Üniversitesi, proje odaklı çalışma prensibi ve tasarım yetenekleri gelişmiş akademik kadrosuyla, bilimin tek rehber olduğuna inanmış, çalışkan, doğru bildiğini savunabilen, demokrasi konusunda bilgili ve deneyimli Türk aydınları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir’in sosyal, kültürel, ekonomik, ticari, tarihi ve jeolojik özellikleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıllarda, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Çevre Hukuku alanlarında uluslararası ortamlarda etkin rol oynamayı amaçlamaktadır. Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin yabancı dil bilen, çağdaş hukuk sistemleri ve özellikle Avrupa Birliği Hukuku hakkında bilgi sahibi, Avrupa Birliğinin standartlarını kavramış ve özümsemiş, yazılı ve sözlü ifade etme becerisine sahip, uluslararası platformda kendini ifade edebilen, üretken hukukçular olarak iş yaşamlarına başlamalarını hedeflemektedir.

Fakülte Olanakları:
Fakültemiz bünyesinde yer alan sanal mahkeme salonu, öğrencilerin henüz eğitim sürecindeyken uygulama ile tanışmalarını ve gelecekte iş yaşamına avantajlı başlamalarını sağlayan bir uygulamadır. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntemle üç kamera ile kayda alınan 80 kişilik duruşma salonunda yürütülen ve öğrencinin öğrenimi süresinde edindiği hukuki bilgileri temel alarak önemli konularda karşılaşılan davalarda davacı, davalı, hakim gibi görevleri üstlenmelerini sağlayan uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

İş Olanakları:
Günümüzde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değişimler hukukun önemini her geçen gün artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuk alanında bilgili hukukçulara duyulan ihtiyaç nedeniyle hukuk fakültesi mezunları geniş iş olanaklarına sahip olabilmektedirler. Hukukçu unvanı ile mezun olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, gerekli stajlarını tamamladıktan veya sınavları kazandıktan sonra, özel sektör ve kamu sektöründeki kurum ve kuruluşlarda avukat veya kendi hukuk bürolarında bağımsız avukat, adli ve idari hakim, savcı, noter, diplomat, banka müfettişi, maliye hesap uzmanı, Sayıştay denetçisi, Bakanlıklarda ve çeşitli kamusal kuruluşlarda müfettiş, diplomat, özel sektör ile kamu kesiminde yönetici ve danışman olarak görev alabilmektedirler.

Ders Programı:
Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi’nin eğitim politikasına uygun ders içerikleriyle eğitim vermektedir. Bu kapsam çerçevesinde, birinci yılda, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş gibi temel bilgilerin okutulduğu dersler yer almaktadır. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verilen derslerin yanında ikinci dönemden itibaren verilen Turizm Hukuku, Spor Hukuku, Çevre Hukuku, İletişim Hukuku, Havacılık Hukuku, Güncel Atipik Sözleşmeler, Enerji Hukuku gibi kısmen veya tamamen yabancı dilde verilen seçmeli dersler ile öğrencilerin henüz fakülte yıllarında ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.