AKADEMİK KADRO

 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER
        KURUCU DEKAN
 *****************************************************************************************************
 
 
 
 
Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
e-mail:unal.narmanlioglu@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ**
(Medeni Hukuk)
e-mail: seref.ertas@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)
(Anayasa Hukuku)
e-mail: fevzi.demir@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN
(Uluslararası Özel Hukuk)
e-mail: isil.ozkan@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Rektör Yardımcısı)
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
e-mail: ali.sozer@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
(Medeni Hukuk)
e-mail: ayse.havutcu@yasar.edu.tr/ cv
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM (Dekan)
(Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
e-mail: mustafa.erdem@yasar.edu.tr/ cv
 Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
(Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku)
e-mail: meral.ozkan@yasar.edu.trcv
Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL**
(İdare Hukuku)
Prof. Dr.Ekin Özgür AKTAŞ**
Prof. Dr. Keramettin TEZCAN**
(Mali Hukuk)

 

Doç. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU
(Roma Hukuku) (Dekan Yardımcısı)
e-mail: halide.turkoglu@yasar.edu.tr/ cv 
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu
(Medeni Hukuk) (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı)
e-mail:emre.cumalioglu@yasar.edu.tr/ cv
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ
(Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
e-mail: burcu.donmez@yasar.edu.tr/ cv 
Yrd. Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS
(Deniz Ticaret Hukuku)
e-mail: ecehan.yesilova@yasar.edu.tr/ cv
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, LL.M 
(Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku)
e-mail: bilgehan.yesilova@yasar.edu.tr/ cv 
 
Yrd. Doç. Dr. Özge AYAN*
(Ticaret Hukuku)
Dr. Jale KARAKAŞ*
(Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi) 
Öğr. Gör. David Samuel BRODY
e-mail: david.brody@yasar.edu.tr/ cv
Öğr. Gör. Uğur ERONAT*
Öğr. Gör. Av. Talih UYAR*
Araş. Gör. Ayça İZMİRLİOĞLU
(İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
e-mail: ayca.izmirlioglu@yasar.edu.tr/ cv
Araş. Gör. Candide ŞENTÜRK
(Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
e-mail: candide.senturk@yasar.edu.tr/ cv
Arş. Gör. Zeynep TUNCA ÖZCAN
(Deniz Ticaret Hukuku)
e-mail: zeynep.tunca@yasar.edu.tr/ cv 
Araş. Gör. Bahar KONUK
(Anayasa Hukuku)
e-mail: bahar.konuk@yasar.edu.trcv
Araş. Gör. Bengül KAVLAK
(Uluslararası Özel Hukuk)
e-mail: bengul.kayis@yasar.edu.tr/ cv 
Araş. Gör. Sema AYATAR 
(İdare Hukuku)
e-mail: sema.ayatar@yasar.edu.tr/ cv
Araş. Gör. Banu ULUSAN SAYGILI
(Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku)
e-mail: banu.ulusan@yasar.edu.tr/ cv 
Araş. Gör. Tuğçe TUZCUOĞLU
(Medeni Hukuk)
e-mail: tugce.tuzcuoglu@yasar.edu.tr/ cv
Araş. Gör. Gizem KILIÇ
(Ticaret Hukuku)
e-mail: gizem.kilic@yasar.edu.tr/ cv
image1
Araş. Gör. Gizem DURSUN
(Ceza ve Ceza Usul Hukuku)
e-mail: gizem.dursun@yasar.edu.tr/ cv
Araş. Gör. Yasemin KALKANCI
(Medeni Hukuk)
e-mail: yasemin.kalkanci@yasar.edu.tr/ cv
 
 
 
fotoğraf
Araş. Gör. Ekin SÖKMEN GÜLER
(Uluslararası Özel Hukuk)
e-mail: ekin.sokmen@yasar.edu.tr/ cv 
 

Araş. Gör. İlkay KAYA
(Medeni Hukuk)
e-mail: ilkay.kaya@yasar.edu.tr/ cv 

**************************************************************************************************************

* Part Time
** Assigment

Comments are closed.